Ceník pronájmu sportovišť v areálu  Městského stadionu Vracov


 

Provozovatel:  Veřejně prospěšné služby Vracov, Vypálená 622

Správce areálu :  tel.:  775103937

Tenisové kurty, vč. soc.zařízení:  100,- Kč/ hod./kurt 

Permanentka na letní sezonu:  1.500,- Kč/osoba


 

V případě, že hraje hráč s permanentkou a druhý bez ní, platí druhý hráč polovinu hracího času to znamená  50 Kč/hod.

Platba za hodinové hraní se platí správci areálu oproti pokladnímu dokladu.

Platba za permanentky pouze na VPS Vracov, Vypálená 622,

na účtárně  – pondělí až pátek  6.00-14.30 hod.