Tenisový klub Vracov provozuje svou činnost od roku 2013.

Zatím se věnujeme hlavně spousty dětem, ale i dospělí můžou přijít. Cílem je tento sport si co nejvíce užívat a trávit jím čas.

Nabízíme tréninky pro všechny věkové kategorie pod vedením našich trenérů.

Nabízíme pronájem kurtů na letní sezónu.


Historie

Vznik tenisového oddílu se datuje od roku 1978 a u zrodu stáli ing. Zdeněk Veselovský, ing. Stanislav Šmída, Jaroslav Zálešák, Pavel Somr a Antonín Martinec.

První soutěže se hrály na asfaltových tenisových kurtech u sokolovny – zpočátku jeden kurt a postupně se rozšířil o druhý. Počátkem 80-tých let se začaly stavět nové antukové tenisové kurty na stadionu a dostavěly se v roce 1987. Při výstavbě těchto kurtů bylo odpracováno mnoho brigádnických hodin. Každoročně na zahájení a ukončení sezóny registrovaní hráči odpracují desítky brigádnických hodin.

V dnešní době jsou kurty hojně využívány, jak registrovanými hráči, tak rekreačními a dětmi.

První oddílový turnaj se konal na podzim 1989.

Pan Antonín Martinec trénoval děti a postupně mu pomáhali ing. Zdeněk Veselovský, Jaroslav Zálešák a ing. Stanislav Šmída.


Tenisový oddíl měl zastoupení v okresní soutěži jedním družstvem dospělých a jedním družstvem dětí.

V roce 1998 se již družstvo dětí se nezúčastňovalo okresní soutěže a v roce 2002 se postupně rozplynuly i tréninky dětí.

U družstva dospělých po snížení počtu hráček, se toto družstvo již taky nezúčastňovalo okresních soutěží a pan ing. Zdeněk Veselovský založil “ Slováckou ligu“, kde se hrají čtyři dvouhry a dvě čtyřhry mužů a to bez žen, kterých je nedostatek.  V dnešní době se družstvo Vracova pohybuje většinou na třetím místě.

Úbytek členů se projevil velmi a zůstalo „tzv. sedm statečných“, kteří se snažili udržovat tenisové kurty a díky pronájmu některým rekreačním hráčům a získání dotace, tenisové kurty nezůstaly ležet ladem. Za to jim patří velké díky.

Postupně se začali vracet dříve registrovaní hráči a rok 2014 byl rokem, kdy přešly tenisové kurty pod správu města a začalo se více hráčů angažovat a zajímat o tenisové kurty.

Rok 2014 byl přelomovým rokem.

Toho roku byl zvolen tenisový výbor ve složení: předseda Petr Lukeš, členové ing. Stanislav Šmída, Radek Pres, Milan Novosad a dodatečně přibyla i Milada Niklová.

V tom roce si i Radek Pres a ing. Stanislav Šmída udělali trenérský kurz – III.  postupně k nim přibyl i Jakub Magulák.

Postupně se začaly rozšiřovat řady dětí, kdy v současné době v roce 2016 máme přes 40 dětí se kterými se trénuje nejen v letní sezóně, ale i v zimě v hale. Více se rozšiřují i řady rekreačních hráčů a v dnešní době bývá někdy velký problém si zahrát kvůli obsazenosti kurtů.

V roce 2014 na podzim jsme nastartovali pravidelné turnaje ve čtyřhrách 2-3x za rok a pro děti sportovní odpoledne i tenisový kemp. Tyto turnaje jsou hojně navštěvovány, jak registrovanými i rekreačními hráči.

Rok 2017 se stal rokem změny, kdy se tenisový oddíl vyčlenil z TJ Sokol Vracov,z.s. a založil se samostatný Tenisový klub Vracov,z.s.